Toczenie i frezowanie. Porównanie metod

Wykonywanie elementów metalowych maszyn, urządzeń oraz instalacji, które muszą wyróżniać się wysoką precyzją wykończenia i niską chropowatością wymaga zastosowania odpowiednich metod obróbki. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu obróbkę ubytkową przez skrawanie, a więc proces, w którym zbędne fragmenty materiału są odspajane od przedmiotu obrabianego w postaci wiórów dzięki narzędziom z krawędziami tnącymi o większej od niego twardości. Do podstawowych form skrawania należy toczenie i frezowanie. W pomorskim firmą oferującą wykonywanie prac tego rodzaju jest Metal-Serwis Wandtke. Przekonajmy się, na czym polegają te operacje.

 

Czym jest toczenie?

Toczenie to metoda obróbki metalu, która pozwala na uzyskanie elementów mających formę bryły obrotowej. Dzięki niej mogą powstawać m.in. wałki, koła, stożki czy cylindry. Proces toczenia odbywa się z wykorzystaniem urządzenia nazywanego tokarką, dzięki wprawieniu przedmiotu obrabianego w rotację, a następnie usuwania naddatku za pomocą noża tokarskiego, który przemieszcza się wzdłuż osi obrotu, a także w płaszczyźnie do niej równoległej. W zależności od wykonywanego detalu toczenie może być prowadzone metodą punktową, gdy za geometrię odpowiada ścieżka przesuwu narzędzia lub kształtową, kiedy ostateczna postać wyrobu zależy od profilu krawędzi tnącej.

 

Czym jest frezowanie?

W przypadku frezowania w rotację wprawiane jest używane narzędzie nazywane frezem. Może ono mieć krawędzie tnące na swym czole, na obwodzie albo na obu tych powierzchniach. Frez i materiał obrabiany przemieszczają się względem siebie w płaszczyźnie poziomej i pionowej, a wyrób może mieć niemal dowolną geometrię. Dzięki frezowaniu powstają m.in. rozmaite listwy i kształtki, a także korpusy pomp, silników, turbin czy obudowy różnych urządzeń.

Masz nietypowy projekt?

Zrobimy wszystko co w naszej mocy by był on naszym kolejnym dużym sukcesem