Jakie uprawienia musi posiadać spawacz?

Wykonywanie wielu elementów maszyn, urządzeń, instalacji przemysłowych czy konstrukcji wymaga trwałego i stabilnego łączenia materiałów, co pozwoli na uzyskanie potrzebnej w danym przypadku odporności na obciążenia mechaniczne. Najczęściej wykorzystywaną technologią spajania komponentów przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości jest spawanie metali. Do przygotowywania spoin niezbędne będą jednak odpowiednie uprawnienia, gwarantujące, że cały proces będzie przeprowadzony prawidłowo. Przekonajmy się, jakie kwalifikacje powinien mieć spawacz i sprawdźmy, co się z nimi wiąże.

 

Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach spawaczy?

Wykonywanie spoin wymaga posiadania ważnych uprawnień wydanych przez certyfikowaną jednostkę np. Instytut Spawalnictwa. Wydawana po zdaniu egzaminu książeczka spawacza zawiera szczegóły co do zadań, jakie może realizować dana osoba. Obejmują one określenie procesu spawania wg PN-EN ISO 4063 może to być spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA (111), spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym (114), spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym (121), spawanie metodą MIG (131), spawanie metodą MAG (135), spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym (136), spawanie w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym (137), spawanie metodą TIG (141), spawanie plazmowe (15), a także spawanie acetylenowo-tlenowe (311). Poza nimi podane są grupy materiałowe np. stale austenityczne, stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1% czy nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne. Liczy się także typ spoiny (spoina czołowa BW, spoina pachwinowa FW, a ponadto BW+FW) oraz forma materiału (blacha lub rura). Niezwykle ważne są też pozycje spawania PA (podolna), PB (poboczna), PC (naścienna), PD (okapowa), jak również PF (pionowa, z dołu do góry) lub PG (pionowa, z góry na dół) czy dotyczące rur H-L045 i J-L045. Znaczenie ma też grubość spoiny, materiału i średnica rur.

 

Jak długo ważne są uprawnienia spawacza?

Uprawnienia spawacza są wydawane na określony czas, który jest uzależniony od konkretnych składających się na nie pozycji. W przypadku większości certyfikatów ważność wynosi rok, dwa lub trzy lata. Po tym okresie powinny one zostać odnowione. Warto pamiętać, że w niektórych branżach wymagane są od spawaczy dodatkowe dokumenty.

Masz nietypowy projekt?

Zrobimy wszystko co w naszej mocy by był on naszym kolejnym dużym sukcesem