Gdzie wykorzystuje się konstrukcje stalowe?

W przypadku wielu zastosowań budowlanych i przemysłowych konieczne jest stworzenie odpowiednich struktur nośnych, które będą mogły przenosić obciążenia związane z masą rozmaitych urządzeń lub instalacji, a także będą służyły do ich montażu lub eksploatacji czy konserwacji. Choć rozwiązania tego rodzaju są niezwykle zróżnicowane, zarówno jeżeli chodzi o swoją formę, jak i funkcjonalność czy rozmiary, to można zakwalifikować je do jednej kategorii określanej jako konstrukcje stalowe. W pomorskim firmą specjalizującą się w ich tworzeniu jest Metal-Serwis Wandtke. Przekonajmy się, jaki charakter mogą mieć konstrukcje stalowe i sprawdźmy, gdzie się z nich korzysta.

 

Konstrukcje stalowe – definicja i zastosowanie

Konstrukcje stalowe są wykorzystywane w wielu zastosowaniach. Dość często tworzą one strukturę nośną budynków przeznaczonych do celów produkcyjnych, magazynowych czy komercyjnych, zwykle jako hale stalowe. Powstają także jako elementy rozmaitych budowli – wewnętrzne lub zewnętrzne ciągi komunikacyjne, miejsca montażu maszyn, urządzeń oraz różnych instalacji – zbiorników, rurociągów czy systemów transportowych. Są też niezbędne jako wszelkiego rodzaju zadaszenia oraz duże przeszklenia, lecz również kładki, rampy, wiadukty czy mosty. Niektóre konstrukcje stalowe są konieczne do instalowania urządzeń do pozyskiwania energii, zwykle stają się też częściami bardziej rozbudowanych obiektów – nadbrzeży, masztów, wsporników czy podobnej infrastruktury.

 

W jakich obszarach korzysta się z konstrukcji stalowych?

Konstrukcje stalowe są konieczne niemal we wszystkich branżach. Używa się ich w transporcie, magazynowaniu w różnych budynkach przemysłowych o rozmaitych profilach od przetwórstwa żywności, przez oczyszczalnie ścieków aż po wytwarzanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych.

Masz nietypowy projekt?

Zrobimy wszystko co w naszej mocy by był on naszym kolejnym dużym sukcesem